Hợp đồng cho vay tiền có đáng tin không ?

Hợp đồng cho vay tiền – Hiện nay, vay tiền là biện pháp mọi người thường sử dụng để giải quyết khó khăn về kinh tế của mình,hợp đồng vay tiền là sự thỏa thuận giữa các bên. Trong đó, bên cho vay giao tiền cho bên vay.Ngoài ra, bên cho vay không được yêu cầu bên vay phải trả lại tiền trước thời hạn trừ phi có thỏa thuận.Việc cho vay tiền cần phải xác lập thành văn bản dưới dạng hợp đồng cho vay hoặc giấy cho vay trong đó quy định rõ số tiền,sau đây tôi sẽ cung các thông tin về hợp đồng cho cá nhân vay tiền để khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn và giải đáp một số vướng mắc liên quan đến hợp đồng cho vay tiền.

>>>Xem thêm: Thông tin chi tiết về H5 Vay , Vay tiền online

Mục lục

Hợp đồng cho vay tiền là gì ?

Để giải quyết những khó khăn tạm thời về kinh tế, đặc biệt đối với những gia đình túng thiếu cần vốn để sản xuất, kinh doanh, phải vay mượn tiền,thì hợp đồng vay tài sản là phương tiện pháp lý để khách hàng giải quyết nhu cầu đó.

Hợp đồng cho vay tiền là hợp đồng thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bàn giao tài sản là bên cho vay khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng quy định trên hợp đồng.Tài sản là giấy tờ có giá  và quyền tài sản .Và hợp đồng vay tiền chính là hợp đồng có giá trị về tài sản .Như vậy hợp đồng vay tiền là hợp đồng có sự thỏa thuận giữa các bên với nhau, khi đến kỳ hạn bên vay phải trả tiền lãi nếu có thỏa thuận trên hợp đồng.

Bởi vậy, trong trường hợp đến hạn trả nợ, vì một lý do nào đó khách hàng không trả được nợ thì đó là vi phạm quy định của hợp đồng vay tiền.Lúc này sẽ phát sinh các quyền của bên cho vay như lãi phạt, đòi nợ hoặc quyền bán nợ cho dịch vụ thu hồi nợ.Vì vậy người vay tiêu dùng khi đã nhận được tiền của bên cho vay , phải nghiêm túc sử dụng số tiền đúng mục đích, có ý thức trả nợ.

Để tránh những tranh chấp không đáng có, gây mệt mỏi, phiền toái  khách hàng khi ký kết hợp đồng cho vay tiền nên đọc kỹ điều khoản và quy định thỏa thuận giữa hai bên trước khi ký.

Hợp đồng vay tiền là sự thỏa thuận giữa các bên. Trong đó, bên cho vay giao tiền cho bên vay. Khi đến hạn theo thỏa thuận của các bên, bên vay phải hoàn trả lại đúng số tiền đã vay và phải trả lãi nếu hai bên có thỏa thuận (Căn cứ vào Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Hợp đồng vay tiền là gì?

Đặc điểm của hợp đồng cho vay tiền

Hợp đồng cho vay tiền là hợp đồng vay có lãi suất là hợp đồng vay có đền bù . Tuy nhiên đối với hợp đồng vay tiền có lãi suất thì bên cho vay có nghĩa vụ chuyển tiền đúng thời hạn, nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm dân sự.

Đối tượng của hợp đồng vay là tiền, bên vay có toàn quyền đối với số tiền đã vay.Nguyên tắc, hợp đồng vay tài sản là  những trường hợp vay không có lãi suất, bên cho vay có quyền yêu cầu bên vay phải hoàn trả lại tài sản  cùng số tiền tương ứng với số lượng.

Hợp đồng vay là hợp đồng chuyển quyền sở hữu đối với tài sản từ bên cho vay sang bên vay.Hợp đồng vay tài sản có tác dụng giúp cho bên vay giải quyết những khó khăn kinh tế trước mắt.

Nếu hợp đồng vay tài sản không thỏa thuận về kỳ hạn thì hợp đồng vay tài sản được coi là không có kỳ hạn.tuy nhiên, để tạo điều kiện cho bên vay chuẩn bị tiền hoặc tài sản khi trả thì bên cho vay phải báo cho bên vay một thời gian hợp lý để thực hiện hợp đồng.

Lãi suất trong hợp đồng cho vay tiền

Lãi suất trong hợp đồng vay tiền thường là tính theo tuần , tháng , hoặc năm . Đây là do thỏa thuận hợp đồng quy định. Căn cứ vào lãi suất số tiền vay và bên vay đồng ý số tiền lãi nhất định hàng tháng đóng .

Theo quy định lãi suất giới hạn là 20%/ 1 năm của khoản vay .Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất nhưng chưa được cụ thể , trường hợp này nếu có tranh chấp thì tính bằng 10% / năm .

Lãi suất vay quá hạn được quy định là 150% của 2 bên thỏa thuận .Đối với khoản lãi chưa trả thì bên vay phải trả lãi suất bằng 50% mức lãi suất. 

Hình thức của hợp đồng cho vay tiền 

Hợp đồng vay tiền được đánh máy vi tính có chữ ký của các bên phù hợp với quy định về mặt hình thức.Theo quy định tại Điều 122 Bộ luật Dân sự, hợp đồng vay tiền có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau:

  • Các bên tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự , đối với cá nhân theo quy định người thực hiện hợp đồng  vay tài sản phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ , yêu cầu đủ 18 tuổi trở lên,không mất năng lực hành vi dân sự.Đối với pháp nhân hợp đồng vay tiền phải thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp của pháp nhân .Đối với hộ gia đình hợp đồng phải được xác lập và thực hiện vì lợi ích chung của hộ thông qua đại diện của hộ gia đình .
  • Mục đích và nội dung của hợp đồng vay tiền không vi phạm điều cấm của pháp luật,Nếu hợp đồng vay tiền có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì hợp đồng đó vô hiệu.
  • Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.Hợp đồng vay tiền phải được ký kết dựa trên sự tự nguyện.

Kết luận – Hợp đồng cho vay tiền

Hợp đồng cho vay tiền – Những thông tin trên cũng đủ để khách hàng tin tưởng được về hợp đồng vay tiền , khi khách hàng có ý định vay tiền thì trước khi ký kết hợp đồng giải ngân khách phải hiểu được rõ về nội dung hay

điều khoản trong hợp đồng để tránh khỏi được những rủi ro sau này khi phá vỡ hợp đồng. Hợp đồng vay tiền là hợp đồng để khách bảo vệ được quyền lợi của bản thân , và cũng là thứ bằng chứng tin tưởng trong trường hợp xấu xảy ra.

4/5 - (1 bình chọn)
Share

Tác giả của bài viết này

Sống tại Thành phố Hà nội.
Tốt nghiệp đại học năm 2017, làm việc 4 năm trong ngành tài chính tại Nhật Bản và Việt Nam.
Chuyên về tài chính cá nhân.

Đạt được bằng cấp securities broker representative license tại Nhật Bản.

Comments

To comment

Mục lục
閉じる